Skip to content
Cymryd prentis i dyfu’r busnes

Mae Ryan Evans yn Dechnolegydd Partner i Google yn Aspire2Be. Mae’r cwmni’n cyflogi 16 o bobl a chymerodd ei brentis cyntaf y llynedd.

Mae Aspire 2Be yn gwmni technoleg dysgu sydd wedi ennill sawl gwobr. Nhw yw’r unig Bartner Datblygiad Proffesiynol achrededig ar gyfer Google, Microsoft ac Apple yn Ewrop.

Rydyn ni’n darganfod sut mae prentis wedi helpu’r cwmni i dyfu.

Mae ein prentis wedi gweithio ar dasgau cyffrous a pherthnasol

Fe wnaethom ni gymryd prentis Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnes y llynedd. Dros y 12 mis rydym wedi bod yn gweithio gydag Educ8, mae ein prentis wedi cael tasgau cyffrous a pherthnasol. Mae mentor Educ8 wedi cynnig cyfathrebu gwych, gan ddarparu diweddariadau rheolaidd a rhannu tystiolaeth o gynnydd.

Helpodd Educ8 ni gyda’r her o weithio gartref

Dechreuodd y prentis gyda ni yn syth allan o’r ysgol. Roedd angen symudiad cyflym i arferion gwaith, felly roedd rhai modiwlau priodol yn helpu i wneud y trawsnewid hwn yn effeithlon. Drwy gydol pandemig, mae’r her gwaith o gartref hefyd wedi’i goresgyn ochr yn ochr â rhai modiwlau a ddarparwyd gan Educ8.

 

Mae staff wedi dysgu sgiliau newydd ac mae’r busnes wedi tyfu o ganlyniad

Mae prentisiaeth o’r math hwn wedi cael effaith aruthrol ar y busnes. Mae wedi dod â sgiliau newydd i mewn ac wedi galluogi’r busnes i dyfu mewn rhai meysydd. Byddwn yn argymell gweithio gydag Educ8 yn fawr. Mae wedi galluogi aelod o’n staff i ddysgu sgiliau newydd yn annibynnol a fydd yn hanfodol i’n tîm wrth symud ymlaen. Mae’r profiad wedi bod yn ddim byd ond cadarnhaol.

 

Dysgwch fwy am brentisiaeth yn y Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnes.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content