Skip to content

Tyfu eich gyrfa

 

Dechreuwch eich gyrfa a gwnewch gais am brentisiaeth neu uwchsgilio yn eich rôl bresennol i symud eich gyrfa yn ei blaen.

 

Rhowch hwb i'ch busnes

Mae angen gwelliant parhaus ar fusnesau. Chwistrellu sgiliau newydd trwy ein prentisiaethau a ariennir yn llawn.

Newyddion a safbwyntiau

read more darllen mwy o newyddion

13 October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18 September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17 September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12 September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

16 June 2023

Educ8 Training yn dathlu Diwrnod Perchnogaeth Gweithwyr y DU

01 June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

30 May 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

23 May 2023

Mynd i’r Afael â Phrinder Sgiliau Trwy Brentisiaethau

21 May 2023

Hyfforddiant Educ8 yn Dathlu Adroddiad Estyn Cadarnhaol

16 May 2023

Mae Prentisiaethau’n Cefnogi Perchnogion Busnes a Staff

15 May 2023

Goresgyn Pryder Gyda Chymorth Ei Gyflogwr

14 April 2023

Meithrin Diwylliant a Pherfformiad Tîm Cadarnhaol

Skip to content