Skip to content

13 October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sammy O'Brien yw'r Rheolwr Adnoddau Dynol yn y cwmni Tân a Diogelwch Protectorcomms sydd wedi'i leoli yng Nghaerffili. Mae hi wedi cofrestru aelodau staff ar brentisiaethau i gefnogi eu datblygiad proffesiynol ac yn esbonio sut maen nhw wedi ei helpu hi a'r staff.

18 September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17 September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12 September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

16 June 2023

Educ8 Training yn dathlu Diwrnod Perchnogaeth Gweithwyr y DU

01 June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

30 May 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

23 May 2023

Mynd i’r Afael â Phrinder Sgiliau Trwy Brentisiaethau

21 May 2023

Hyfforddiant Educ8 yn Dathlu Adroddiad Estyn Cadarnhaol

16 May 2023

Mae Prentisiaethau’n Cefnogi Perchnogion Busnes a Staff

15 May 2023

Goresgyn Pryder Gyda Chymorth Ei Gyflogwr

14 April 2023

Meithrin Diwylliant a Pherfformiad Tîm Cadarnhaol

27 March 2023

Fe wnes i oresgyn fy amheuaeth i gyflawni fy sgiliau hanfodol

Skip to content