Skip to content
Mae Prentisiaethau’n Cefnogi Perchnogion Busnes a Staff

Mae Haddon Training, rhan o Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Farchogaeth Ynys-Y-Mond ers dros bum mlynedd. Uwch Reolwr Cyfrifon Diane Harding, wedi cael ei dal i fyny gyda Pherchennog yr Iard Rachel White. Mae’n dweud wrthym sut mae prentisiaethau wedi bod o fudd i’w busnes a’i staff.

Iard gyffrous, amrywiol

Wedi’i lleoli ar gyrion Abertawe mae iard lifrai ac ysgol farchogaeth fach Ynys-y-Mond. Gydag wyth ceffyl, rydym yn cynnal sioeau a chlinigau yn rheolaidd, popeth o wersylloedd iau i glinigau gyda phedair seren.

Mae ein staff yn ymroddedig

Mae gennym chwe aelod o staff sy’n gweithio’n llawn amser, yn rhan amser ac yn achlysurol. Mae pawb wedi ymrwymo i’w rôl ar yr iard, gan sicrhau bod y ceffylau’n cael gofal da fel blaenoriaeth.

Mae ein Priodfab Ceffylau Alex wedi bod gyda ni ers dros ddwy flynedd. Mae ar fin cwblhau ei brentisiaeth Groom Broffesiynol Cam 3 BHS ac yna bydd yn symud ymlaen i Lefel 4. Prentis arall, Harrison, yw un o’n haelodau staff mwy newydd. Bydd yn dechrau ei brentisiaeth Gofal Ceffylau Lefel 2 yn fuan.

Mae prentisiaethau yn cyfuno theori ac ymarfer

Mae Haddon Training wedi bod yn gefnogol, yn galonogol ac yn barod i helpu. Mae’r hyfforddwyr hyfforddwr yn mynychu’r iard i gwrdd â dysgwyr ac yn cefnogi gyda gwaith cwrs ac unrhyw arholiadau. Mae cael athro yn dod i mewn yn fuddiol iawn. Mae’n caniatáu i’r dysgwr gwblhau ochr academaidd yr hyfforddiant yn ogystal â’r ymarferol.

Trwy gymorth prentisiaethau, rydym wedi recriwtio ein staff. Maent yn staff iau felly gallant fod ychydig yn ddibrofiad, ond gyda chefnogaeth gan Hyfforddiant Haddon byddant yn ennill cymhwyster cydnabyddedig. Mae’r cyrsiau’n cyfuno theori ac ymarfer ac mae hynny’n hynod bwysig.

Recriwtio prentisiaid yw’r peth gorau rydyn ni wedi’i wneud

Dechreuodd rheolwr ein iard fel prentis naw mlynedd yn ôl ac mae hi bellach yn rhedeg yr iard. Mae hi’n gwbl gymwys ac yn gwybod y buarth tu mewn allan. Rydym wedi gallu cefnogi staff a chynnig hyfforddiant. Mae rhai wedi symud ymlaen i rolau eraill yn yr iard, ac eraill wedi symud ymlaen i rolau eraill yn y diwydiant.

Mae gweithio gyda Haddon Training wedi bod yn wych. Rwy’n cael cymorth fel perchennog busnes ac mae fy staff yn cael cymorth gyda’u cymwysterau i ddatblygu eu gyrfa.

Ariennir prentisiaethau yn llawn

Mae Haddon Training yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau gofal ceffylau ac anifeiliaid ledled Cymru. Maent yn rhad ac am ddim i’r cyflogwr a’r dysgwr gan eu bod yn cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru. I gael gwybod sut y gallwn helpu eich busnes, ewch i: https://bit.ly/42E7Jb2

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content