Skip to content
Educ8 yn cyhoeddi partneriaeth newydd gyda Claire Farren o Farrens Training

Mae Educ8 yn falch iawn o gyhoeddi partneriaeth newydd gyda Claire Farren o Farrens Training, a fydd yn canolbwyntio ar gynnig cymhwyster ‘cyntaf o’i fath’ ar gyfer Cynorthwywyr Personol a Gweithredol (PA/EAs).

Gwyddom fod rôl Cynorthwyydd Personol/Gweithredol (PA/EA), o fewn unrhyw fusnes, yn un allweddol. Bydd y PA/EA yn gyfarwydd â chyfoeth o wybodaeth, a disgwylir iddo gyflawni ystod eang o dasgau, o gysylltu â chleientiaid pwysicaf busnes i sicrhau bod digwyddiadau rhwydweithio yn llwyddiant ysgubol.

Mae ein Prentisiaethau Gweinyddu Busnes, y cyntaf o’i fath, creu hanes, wedi’u hariannu’n llawn ac wedi’u teilwra’n cael eu harddangos ar Lefel 3 , ar gyfer y rhai sy’n newydd i’r rôl, a Lefel 4 , ar gyfer y Cynorthwywyr Personol/Conwy Mwyaf Profiadol hynny.

Yn hanesyddol, mae cymwysterau PA/EA wedi canolbwyntio ar olwg hen ffasiwn ar y rôl, yn seiliedig ar faint o eiriau y gall rhywun eu teipio fesul munud, er enghraifft, ac felly rydym wrth ein bodd i herio a chydnabod rôl esblygol y PA/EA a’u rôl strategol. cyfraniad at lwyddiant busnes ledled Cymru. Mae gan Farren’s Training dros 15 mlynedd o brofiad o weithio gyda busnesau: cefnogi unigolion i ddatblygu a gyrru busnesau yn eu blaenau, ac rydym wrth ein bodd yn cydweithio i ganiatáu i gynorthwywyr personol a gweithredol ledled Cymru ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol am y tro cyntaf!

Dywedodd Claire Farren:

“Mae’r cymwysterau hyn yn wirioneddol eiliad mewn amser, mae angen hyn ers blynyddoedd! Yn syml, nid oes rhaglen gyda’r dyfnder hwn i herio rôl y Cynorthwyydd Personol ac Asiantaeth yr Amgylchedd, i ddangos y dalent o fewn y rôl, i ddatblygu pobl yn y rôl. Mae pawb sydd wedi dewis rôl Cynorthwy-ydd Personol ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn haeddu cael eu cydnabod am eu hamrywiaeth o brofiad, eu sgiliau a’u meddwl strategol…y rhaglen hon yw’r hyn y mae pob Cynorthwyydd Personol ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi bod yn aros amdani!”

P’un a ydych yn Rheolwr Gyfarwyddwr sydd am gefnogi datblygiad gyrfa eu cynghreiriad agosaf, yn weithiwr AD proffesiynol sy’n gobeithio cydnabod sefyllfa unigryw’r Cynorthwyydd Personol neu’n gynorthwyydd personol neu weithredol sy’n credu’n gywir eu bod yn haeddu cael cydnabyddiaeth swyddogol i’w sgiliau, a eisiau buddsoddi yn eu dyfodol, cysylltwch â’r tîm i ddarganfod mwy.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

19th May 2022

Cynllun Cymhelliant Cyflogwr wedi’i Ymestyn Hyd at Fawrth 2023 ar gyfer Prentisiaid Anabl

Chat to us

Skip to content