Skip to content
Ehangodd Educ8 i Loegr yn llwyddiannus

Mae Educ8 Training yn dechrau’r flwyddyn newydd gydag ehangiad i Loegr ar ôl caffael cwmni Haddon Training o Berkshire.

Mae’r caffaeliad yn gweld Educ8 nid yn unig yn ehangu ei ôl troed yn y DU, ond hefyd ei ystod o hyfforddiant. Mae Haddon Training yn arbenigo yn y sector ceffylau, gan ddarparu prentisiaethau mewn gofal anifeiliaid, sŵ a busnes.

Bydd Haddon yn parhau i weithredu fel endid ar wahân ond fel rhan o Grŵp Educ8. Mae’r busnes yn olrhain ei wreiddiau yn ôl i Bridfa Haddon a sefydlwyd ym 1991 lle bu ei sylfaenydd yn magu ceffylau rasio a chystadlu. Dechreuodd Haddon Training ym 1997 ac mae bellach yn ddarparwr hyfforddiant ‘Rhagorol’ Ofsted.

Mae’r cytundeb yn gweld Educ8 Training yn cwblhau ei drydydd caffaeliad yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn dilyn prynu NTS yn 2015 ac ISA Training yn 2018. Bydd yn arwain at drosiant y grŵp yn cyrraedd tua £13.5m.

Dywedodd Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol Educ8 Training: “Mae Haddon yn ddarparwr hyfforddiant mawreddog ac uchel ei barch. Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i symud y busnes yn ei flaen fel rhan o’n grŵp. Rydym yn gyffrous iawn am y dyfodol yn Educ8. Ein huchelgais yw buddsoddi yn seilwaith ac adnoddau Haddon a thyfu’r busnes dros y pum mlynedd nesaf.”

Daw’r newyddion ar ôl 2021 llwyddiannus lle dyfarnwyd Rhif 1 i’r cwmni Y Cwmni Canolig Gorau i Weithio Iddo a Rhif 1 Cwmni Addysg a Hyfforddiant Gorau yn y DU 2021. Ers i Educ8 gael ei sefydlu gan Colin Tucker yn 2004, mae’r grŵp wedi gweld twf sylweddol ar draws De Cymru ac mae bellach yn cyflogi dros 180 o staff.

Dywedodd Colin Tucker, Sylfaenydd a Chadeirydd Hyfforddiant Educ8: “Rydym yn falch o fod yn fenter Gymreig a helpu busnesau Cymreig i uwchsgilio eu gweithlu trwy ddarparu cyfleoedd addysgol a thwf o safon i gyflogwyr a dysgwyr. Drwy’r datblygiad hwn gyda Haddon Training, rydym wrth ein bodd yn mynd â’n cyfleoedd hyfforddi i Loegr.”

Darganfod mwy am Hyfforddiant Haddon.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content