Skip to content
Grŵp Targed yn dathlu llwyddiant prentisiaid

Mae’r grŵp cyntaf o brentisiaid wedi graddio o’n Cynllun Prentisiaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid Grŵp Targed.

Ymwelodd yr AS Jayne Bryant â’r swyddfeydd Targed yng Nghasnewydd i gwrdd â’r graddedigion a dysgu mwy am y cynllun. Ymunodd Roger Newman, Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Targed a Grant Santos, Prif Weithredwr Educ8 hefyd i ddathlu eu llwyddiant.

Sefydlwyd y bartneriaeth rhwng Target ac Educ8 i ddenu a chadw talent i’r busnes tra’n cefnogi pobl i mewn i waith. Y nod yw tyfu’r Cynllun Prentis yn flynyddol, gan gyflwyno gwahanol rolau a swyddogaethau swyddi.

 

“Rydym yn uchelgeisiol ar gyfer ein cynllun prentisiaeth”

Dywedodd Roger Newman, Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Targed, “Rydym yn uchelgeisiol ar gyfer ein cynllun prentisiaeth ac yn rhagweld y bydd hyd at 30 o recriwtiaid yn cael eu derbyn ar y tro yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen at weld y cynllun yn parhau i fynd o nerth i nerth”.

 

“Ymunais i wella fy hun ac ennill gwybodaeth”

Dywedodd Daniel Soper, un o’r dysgwyr a gymerodd ran, “Ymunais â’r rhaglen brentisiaeth i wella fy hun a chael gwybodaeth am y byd ariannol. Mae’r hyfforddiant wedi bod yn wych. Rwyf wedi cael ychydig o swyddi cyn hyn, sy’n cynnwys hyfforddwr chwaraeon a chynorthwyydd addysgu. Rwy’n gobeithio y gall y swydd hon fod ar frig pob un ohonynt.”

“Rwyf wedi mwynhau bod yn fam aros gartref ac yn awr yn edrych ymlaen at symud ymlaen yn fy ngyrfa”

Mae Billie Charles yn mwynhau gweithio ym maes gwasanaethau cwsmeriaid. Meddai, “Am yr 11 mlynedd diwethaf rydw i wedi mwynhau bod yn fam aros gartref i’m tri phlentyn hardd ac yn wraig i fy ngŵr anhygoel. Ymunais i ddatblygu fy addysg ymhellach a chael y cyfle i weithio mewn rôl y byddwn yn ei mwynhau. Rwy’n hoffi helpu cwsmeriaid a gweithio ar fy NVQ. Rwy’n edrych ymlaen at wella fy sgiliau a datblygu fy ngyrfa yn Target.”

“Rydw i eisiau datblygu fy addysg tra’n ennill profiad”

Yn 16, Jack Stacey yw’r person ieuengaf yn y busnes. Dywedodd, “Ymunais â Target er mwyn i mi allu datblygu fy addysg tra’n ennill profiad. Mae wedi bod yn wych cwrdd â chymaint o bobl newydd a dysgu am yr hyn rydym yn ei wneud a ble rydym yn bwriadu bod. Rwy’n edrych ymlaen at fy nhaith gyda’r cwmni.”

 

“Mae’r hyfforddiant wedi fy helpu i adeiladu fy sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid”

Ymunodd Paige Nurden â’r rhaglen ar gyfer newid gyrfa. Dywedodd, “Mae’r hyfforddiant wedi fy helpu i adeiladu ar fy sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a ddysgais o rolau blaenorol. Mae cael bond tîm da yn gwneud y swydd ychydig yn well.”

“Mae’r hyfforddiant ar gyfer y brentisiaeth wedi bod yn wych.”

Siaradodd Laura Harris am sut roedd y grŵp yn gweithio gyda’i gilydd. Meddai, “Mae’r hyfforddiant ar gyfer y brentisiaeth wedi bod yn wych. Rydym wedi cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau grŵp gan ein galluogi i ddysgu trwy helpu ein gilydd. Mae wedi bod yn wych cyfarfod ag ychydig o aelodau’r tîm a dysgu oddi wrthynt.”

 

Darganfod mwy am gymwysterau gwasanaeth cwsmeriaid.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content