Skip to content
GWASANAETHAU CEFNOGI PENTREFI TERFYNOL CYRRAEDD Y WOBRAU

Mae Gwasanaethau Cefnogi Pentrefi wedi cael eu dewis yn rownd derfynol Gwobrau Gwobrau Gofal Cymdeithasol.

Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gwaith y rhai sy’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Sefydlwyd Gwasanaethau Cefnogi Pentrefi dros 10 mlynedd yn ôl, gan gefnogi oedolion i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae eu tîm anhygoel o weithwyr cymorth yn gwneud newid cadarnhaol i fywydau eraill ac i’r gymuned y maent yn gweithio ynddi.

Dywedodd y perchennog a’r sylfaenydd, Mary Stanford: “Nid yw Gwasanaethau Cefnogi Pentrefi erioed wedi ymwneud â’r arian – rydym yn gofalu am fam rhywun, tad rhywun. Mae hynny’n bwysicach, gwneud i’n cleientiaid chwerthin a rhoi gwên ar eu hwyneb. Mae’r cleient bob amser yn dod yn gyntaf, yna fy staff ac yna fi – fi sy’n dod olaf.”

Dechreuodd Educ8 weithio gyda Gwasanaethau Cefnogi Pentrefi yn 2013 i’w helpu i ddarparu prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefelau 2-5.

Dywedodd Ceri Cannon, Arweinydd Tîm ar gyfer darparu ein cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Maent yn gyflogwr gwerthfawr ac wedi dangos ymrwymiad rhagorol i les, dysgu a datblygiad eu staff, gan arwain at eu henwebu ar gyfer y wobr hon.”

Mae’r cymwysterau wedi cael eu defnyddio i annog profiad ymarferol ac ysbrydoli llwybr gyrfa yn y sector gofal. Trwy hyfforddi, datblygu a gwobrwyo eu staff, mae Gwasanaethau Cymorth y Pentref wedi helpu eu gweithlu i dyfu i’w rolau a chadw staff.

Lansiodd y cwmni sy’n arwain y sector gymhelliant staff ar gyfer Gweithiwr y Mis i ddathlu rhagoriaeth a helpu i gadw’r gweithlu. Yn ôl adborth gan y gweithwyr, maent yn teimlo bod eu gwaith caled yn cael ei werthfawrogi.

Dywedodd Kath Stanford, y Rheolwr Cofrestredig: “Ein mantra ni erioed fu gwerthfawrogi staff ac mae gennym staff sydd wedi bod gyda ni ers y dechrau o ganlyniad. Rydym yn unigryw – rydym yn deulu ac mae hyn yn rhoi meddalwch na allai cwmni corfforaethol ei gynnig. Trwy werthfawrogi ein gilydd rydym wedi adeiladu parch a nodau ar y ddwy ochr.”

Dymunwn bob lwc i’r Gwasanaethau Cefnogi Pentrefi ar gyfer y gwobrau – rydym mor falch o weld pa mor bell y maent wedi dod dros y blynyddoedd.

 

Dysgwch fwy am sut y gall Iechyd a Gofal Cymdeithasol roi hwb i’ch busnes.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content