Skip to content
Mae addysg yn bwysig yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol

Cawsom sgwrs gyda Nicola Smith o’r Gwasanaethau Cefnogi Pentrefi. Mae Nicola wedi gweithio gyda ni ers 9 mlynedd fel dysgwr a chyflogwr. Bu’n sgwrsio â ni am y gwerth y mae prentisiaethau wedi’i roi iddi fel prentis, ond hefyd fel rheolwr.

 

Pa gymwysterau sydd wedi’u cwblhau gennych chi a’ch staff?

Ar lefel bersonol, rwyf wedi astudio Gweinyddu Busnes Lefel 3 a Lefel 5 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, arweinyddiaeth a rheolaeth uwch. Rwyf wedi rhoi fy staff ar amrywiaeth o brentisiaethau o Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a 3 i Lefel 4 Cyngor ac Arweiniad.

 

Pam wnaethoch chi benderfynu recriwtio prentisiaid?

Mae addysg a hyfforddiant yn bwysig iawn o fewn fy sector. Rydw i i gyd am geisio gwthio staff i gofrestru ar gynifer o gyrsiau â phosib. Po fwyaf o wybodaeth a sgiliau sydd gennych chi, y gorau y gallwch chi wneud eich swydd.

 

Beth yw eich profiad fel cyflogwr?

Mae bellach yn orfodol i staff gwblhau cymhwyster Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae Educ8 wedi ei gwneud mor hawdd i gofrestru dysgwyr newydd. Rwy’n e-bostio i ddweud bod gen i ddechreuwr newydd a chyn i chi ei wybod maen nhw’n gwneud eu huned gyntaf. Mae’r broses gyfan o gofrestru yn gweithio’n esmwyth iawn. Hefyd, o ystyried ein bod wedi bod mewn pandemig, mae Educ8 wedi bod yn anhygoel yn y ffaith eu bod wedi gallu cyflwyno’r cymhwyster o hyd.

 

A fyddech chi’n argymell Educ8 i gyflogwyr eraill?

Byddwn yn bendant yn argymell Educ8. Maen nhw’n gwybod yn union beth maen nhw’n ei wneud ac mae ganddyn nhw strwythur gwych. Maent yn cyflwyno’r hyfforddiant yn dda iawn ac mae eu holl staff yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt. Dydw i ddim yn meddwl y byddwn wedi cyrraedd fy sefyllfa bresennol pe na bawn i wedi cwblhau’r cymwysterau y mae Educ8 yn eu cynnig i mi dros y blynyddoedd.

 

Ystyried recriwtio prentis? Darganfod mwy.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content