Skip to content
Mae Educ8 Training yn parhau â thwf eithriadol gyda chaffaeliad Aspire 2Be

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar am berchnogaeth ei weithwyr, mae’r darparwr addysg a hyfforddiant blaenllaw o Gymru, Educ8 Training, yn parhau â’i strategaeth dwf drawiadol gyda’r cwmni atebion digidol Aspire 2Be yn caffael.

Gydag enw heb ei ail am ddarparu rhaglenni hyfforddi o ansawdd uchel ar draws ystod amrywiol o sectorau, mae Educ8 Training, a ddathlodd 18 mlynedd o ragoriaeth fis diwethaf, eisoes wedi gweld datblygiadau sylweddol yn 2022.

Mae cyhoeddiadau diweddaraf y busnes o Gaerffili yn cynnwys ehangu i Loegr gyda chaffaeliad mawreddog Haddon Training , a ddilynwyd gan y newyddion am eu cynllun Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr, a welodd ei staff yn dod yn berchnogion mwyafrif y busnes .

O 2013 ymlaen, mae Aspire 2Be o Abertawe wedi darparu ystod o atebion digidol pwrpasol ar draws y sectorau addysg a busnes yn fyd-eang, ar ôl i’r sylfaenwyr Jeremy Stephens a Simon Pridham nodi bwlch yn y farchnad ar gyfer dysgu digidol yn y sector addysg.

Bydd Simon Pridham, Rheolwr Gyfarwyddwr Aspire 2Be, yn parhau i redeg y busnes, gan ymuno â Bwrdd Grŵp Hyfforddi Educ8.

Dywedodd Mr Pridham: “Roedd hanes trawiadol Educ8 a’r newid diweddar i berchnogaeth gweithwyr yn gyfle gwirioneddol gyffrous; i ymuno â grŵp deinamig lle mae staff yn cael eu gwobrwyo am y twf cyflym y maent yn ei sylweddoli.

“Nid yw’r galw am weithio o bell a dysgu erioed wedi bod mor amlwg o’r blaen. Gall partneriaeth Educ8 ac Aspire helpu i fynd i’r afael â’r bylchau sgiliau digidol hyn, gan ddarparu cyfleoedd hyfforddi arloesol o ansawdd uchel.”

Mae Aspire 2Be yn arbenigo mewn dylunio datrysiadau digidol pwrpasol, trwy broses o newid sefydliadol trwy greu rhaglenni a llwyfannau sy’n annog, hyrwyddo a defnyddio’r technolegau a’r technegau diweddaraf. Dyma’r unig Bartner Datblygiad Proffesiynol yn y DU o’r tri chawr technolegol – Apple, Google a Microsoft.

Dywedodd Grant Santos, Prif Weithredwr Educ8: “Ar ôl nifer o ddatblygiadau busnes cyffrous, bydd caffael Aspire 2Be yn gwella ein darpariaeth o hyfforddiant o ansawdd uchel, yn cefnogi ein strategaeth trawsnewid digidol ac yn parhau â’n hangerdd dros sicrhau bod ein dysgwyr, cyflogwyr a staff yn cyrraedd eu llawn botensial.

“Ers sefydlu Educ8 yn 2004 i fynd i’r afael â phrinder sgiliau yng Nghymru mae wedi bod yn ddarparwr prentisiaethau a dysgu galwedigaethol allweddol, gan weithio gyda chyflogwyr o bob maint, o ficro-sefydliadau, i BBaChau a chorfforaethau rhyngwladol byd-eang.”

Yn hyrwyddwr ymgysylltu â chyflogeion, enwyd Educ8 yn Gwmni Canolig Gorau i Weithio iddo yn y DU yn 2021, clod y mae’r busnes yn parhau i anelu ato gan ei fod ar hyn o bryd yn safle rhif 1 ar gyfer Cwmni Mawr Gorau’r DU i weithio iddo yn 2022.

Cynghorodd arbenigwyr gwneud bargeinion GS VerdeGroup drwy gydol y trafodiad.

I gael gwybod am y cyrsiau a gynigir yn Aspire 2Be, ewch i www.aspire2be.co.uk .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content