Skip to content
Nid yw prentisiaethau ar gyfer diwydiannau masnach yn unig

Dewch i gwrdd â Joe, 18 oed o Faglan, Port Talbot. Mae’n gweithio fel prentis Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnes gyda chwmni technoleg Aspire 2Be .

Gadawodd Joe yr ysgol a chofrestru’n syth i’r coleg. Roedd yn gweithio tuag at ei Lefel A TG, Cyfrifiadureg a Thechnoleg Cerddoriaeth am ddau fis cyn iddo roi’r gorau iddi.

Pan ddechreuodd Joe yn y coleg, roeddem yn dal i fod ar y gwaethaf o’r pandemig. Gwnaeth hyn y profiad yn fwy heriol – nid dyna’r hyn yr oedd yn ei ddisgwyl.

“Oherwydd y cyfyngiadau symud, roedd cynllun arferol y coleg wedi cael ei newid gan olygu na chawsom y profiad arferol. Ni chawsom erioed arholiadau iawn ac roedd hyn yn newid enfawr o’r ysgol gyfun. Dechreuais chwilio am opsiynau eraill”

Daeth ar draws prentisiaethau ar wefan Llywodraeth Cymru. Er ei fod yn gwybod amdanynt o’r blaen, roedd Joe bob amser wedi meddwl eu bod ar gyfer y meysydd masnach yn unig. Gwnaeth gais am brentisiaeth gydag Aspire 2Be

“Trwy fy mhrentisiaeth rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau newydd: cyfathrebu, hyder, gwylio fideo, drôn yn hedfan, podlediadau ac rwy’n gweithio fel rhan o’r tîm marchnata. Ar ôl i mi orffen, rydw i eisiau aros ymlaen a dal ati i ddysgu. A dweud y gwir, dylwn i fod wedi dewis prentisiaethau o’r dechrau gan fod yn well gen i waith ymarferol na theori a thraethodau.”

Mae Joe hefyd yn awr yn annog y llwybr prentisiaeth o fewn ei grŵp cyfeillgarwch. Mae dysgu seiliedig ar waith yn dod yn fwy poblogaidd gyda phobl ifanc sy’n dod i ddiwedd y chweched dosbarth.

Nid yw prentisiaethau ar gyfer diwydiannau masnach yn unig. Er bod digon o gyfleoedd ym maes cynnal a chadw ac adeiladu, mae hwn yn gamsyniad cyffredin.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol lwybrau o’r Cyfryngau Cymdeithasol , i Weinyddu Busnes , i Farchnata Digidol .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content