Skip to content
Nid yw’r amser erioed wedi bod yn fwy cywir i wneud y peth iawn

Mae pobl ag anabledd yn ased gwerthfawr i weithleoedd o bob maint, gan ddod â phrofiadau bywyd newydd, setiau sgiliau, doniau a safbwyntiau sy’n werth chweil ac yn gyffrous. Felly, nid yn unig y peth iawn i’w wneud yw amrywiaeth a chynwysoldeb yn y gweithle, mae’n gwneud synnwyr busnes da.

Mae Educ8 yn frwd dros helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw’r dalent orau, o bob cefndir, ac mae’n falch o gyhoeddi ein bod wedi recriwtio hyfforddwr swydd Prentisiaeth Gynhwysol, David Jones, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, a fydd yn cynorthwyo pobl ag anableddau i brentisiaethau/lleoliadau gwaith â chymorth.

Mewn gwirionedd, mae Cymhellion Recriwtio Prentisiaeth yn golygu na fu erioed amser gwell i recriwtio prentis. Mae cyflogwyr yng Nghymru yn gymwys i gael cymhelliad o hyd at £5,500 ar gyfer recriwtio prentis ag anabledd.

Wedi’u profi i fod yn fwy ymroddedig a theyrngar, mae gweithwyr ag anabledd yn fwy tebygol o aros gyda chwmni yn hirach a chael llai o absenoldeb salwch, sy’n golygu y gall busnesau gadw’r sgiliau allweddol sydd eu hangen i lwyddo yn well. Yn y cyfamser mae gweithlu amrywiol sy’n cynnig cynrychiolaeth wirioneddol o’ch sylfaen cleientiaid yn eich galluogi i gynrychioli’n well, a marchnata i’r cymunedau a’r sectorau rydych chi’n gweithio ynddynt. Drwy gyflogi prentis anabl rydych chi’n dangos eich bod yn gyflogwr modern, blaengar, sy’n arwain y diwydiant, sy’n canolbwyntio ar ddenu’r staff gorau yn unig.

Un o’r mythau niferus sy’n ymwneud â recriwtio pobl anabl yn gyffredinol yw y bydd y gost o wneud hynny’n sylweddol. Mewn gwirionedd, ni allai dim fod ymhellach o’r gwir: yn aml ychydig iawn, ac weithiau dim, addasiadau gweithle sydd angen eu gwneud i gyflogi gweithiwr anabl. Mae cyllid Mynediad i Waith yn golygu tra bo ar gael i gefnogi unrhyw anghenion cymorth ychwanegol rhesymol, heb unrhyw gost i’r cyflogwr, er mai dim ond £30 yw cost addasiadau cyfartalog yn y gweithle mewn gwirionedd.

Mae llwyfannau hyfforddi ar-lein Educ8 sy’n arwain y diwydiant yn gwneud amser dysgu yn gwbl hyblyg i’n prentisiaid, sy’n golygu bod dysgwyr yn gallu bodloni anghenion cyflogwyr yn well a chanolbwyntio ar ddyletswyddau eu rôl. Bydd ein Hyfforddwr Swydd, David, yn cefnogi pawb sy’n cymryd rhan ar Brentisiaeth Gynhwysol, gan weithredu hefyd fel pwynt cyswllt i gyflogwyr pe bai ganddynt unrhyw ymholiadau neu os oes angen arweiniad a gwybodaeth arnynt.

I gael gwybod mwy cysylltwch â David ar davidj@haddontraining.co.uk

 

 

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content