Skip to content
Pedwar deg tri o brentisiaid o fewn blwyddyn

Mae Orbis Education & Care yn ddarparwr gwasanaethau arbenigol sy’n arwain y sector i blant ac oedolion ag anghenion cymhleth sy’n gysylltiedig ag awtistiaeth.

Yn y 12 mis diwethaf mae 43 o’u haelodau staff wedi cofrestru ar brentisiaethau gydag Educ8 Training. Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda’u Rheolwr Dysgu a Datblygu Debra Derham sy’n esbonio sut mae ein rhaglenni prentisiaeth yn cefnogi datblygiad eu staff.

Lleoliadau unigol ar gyfer unigolion unigryw.

Sefydlwyd Orbis yn 2006 ac rydym yn darparu lleoliadau unigol i unigolion unigryw. Cynigir gofal arbenigol mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys: awtistiaeth, ADHD, anableddau dysgu, cymorth iechyd meddwl a thrawma plentyndod.

Cefnogi datblygiad staff

Rydym yn cyflogi dros 800 o staff ac mae datblygiad staff yn bwysig iawn i’r uwch reolwyr a’r bwrdd cyfarwyddwyr yma yn Orbis. Mae datblygiad a hyfforddiant yn parhau i staff ar bob lefel ar draws y busnes.

Mae taith arferol gweithiwr yn dechrau gyda rhaglen sefydlu 2 wythnos ac yna sifftiau cysgodol gyda statws ychwanegol a chefnogaeth i gwblhau AWIF. Yn dilyn cyfnod prawf, caiff staff eu cefnogi ymhellach i gael mynediad at gymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mynediad i gymwysterau cydnabyddedig

Yn ystod y 12 mis diwethaf, trwy ein partneriaeth ag Educ8training mae 43 o’n staff wedi cael mynediad at ystod o gymwysterau prentisiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc. Mae hyn wedi galluogi eu datblygiad gyrfa tra’n gallu cael mynediad at gymwysterau galwedigaethol cydnabyddedig.

Diwylliant dysgu cefnogol a dysgu hyblyg

Mae gweithio mewn partneriaeth ag Educ8 Training wedi cefnogi ein henw da am ddiwylliant dysgu o fewn y sefydliad. Mae ein staff wedi derbyn cefnogaeth ar bob cam. Mae’r dysgu’n hyblyg ac mae’r cyflymder dysgu wedi’i deilwra i anghenion pob unigolyn.

Dysgwch fwy am ein cymwysterau mewn Plant a Phobl Ifanc.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content