Skip to content
Prentis Marchnata Digidol yn Cefnogi Twf Busnes.

Dewch i gwrdd ag AnyaO’Callaghan, ein dysgwr Marchnata Digidol Lefel 3. Mae Anya yn dweud wrthym sut mae astudio cymhwyster marchnata digidol wedi ei helpu i dyfu busnes ei chyflogwr.

Busnes sy’n canolbwyntio ar y cwsmer

Mae fy rôl yn golygu fy mod yn goruchwylio datblygiad o fewn y busnes a marchnata. Rwy’n rheoli’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ein cynnwys digidol a’n presenoldeb ar-lein. Rwyf hefyd yn goruchwylio ein holl nwyddau mewnol ac arddangosfeydd gweledol.

 

Mae rheolwyr yn credu mewn datblygiad staff

Mae’r tîm rheoli yn credu’n gryf mewn cefnogi addysg, hyfforddiant a datblygiad staff yn y gweithle. Mae llawer o’r staff yn astudio prentisiaethau a mathau eraill o gymwysterau. Roeddwn wedi cael cynnig astudio’r cymhwyster marchnata digidol lefel 3 a phenderfynais fynd amdani.

 

Mwy o bobl yn dod yn gysylltiedig yn ddigidol

Gyda mwy o bobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac yn dod yn gysylltiedig yn ddigidol mae’n bwysig i ni fel busnes gyrraedd ein cwsmeriaid presennol a newydd. Mae angen i ni hefyd aros yn gystadleuol mewn diwydiant sy’n tyfu lle mae cwsmeriaid yn gweld gwerth hunan-fuddsoddiad.

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram wedi dod yn brif offeryn i gwsmeriaid gysylltu â ni ac i ni hyrwyddo ein busnes ac arddangos ein gwaith.

 

Mae’r cwrs yn amrywiol

Mae’r busnes wedi defnyddio cwmnïau marchnata allanol i gefnogi gyda rhywfaint o’n gweithgarwch marchnata. Gan fod y cwrs mor amrywiol, rwyf wedi gallu dod â rhai elfennau o’r gwaith hwn yn fewnol. Rwyf wedi dysgu sut i ddefnyddio gwahanol becynnau meddalwedd i gefnogi ein gwefan a chreu templedi brand ar gyfer ein cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

 

Rwyf wedi cynhyrchu mwy o werthiannau trwy ein gwefan

Mae gallu dod â sgiliau a syniadau newydd i mewn yn werth chweil. Yn ddiweddar, cwblheais fodiwl ar Optimeiddio Peiriannau Chwilio (graddfeydd SEO). Rwyf wedi gallu cymhwyso hyn i’r busnes a gwella ein graddfeydd SEO ar google. O ganlyniad rydym wedi gweld mwy o werthiannau yn cael eu cynhyrchu trwy ein gwefan.

Darganfod mwy am gymhwyster Marchnata Digidol.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content