Skip to content
Pwysigrwydd prentisiaethau i’r sector gofal iechyd

Mae Terry Baker yn Dechnegydd Llyfrgell Offer yn BIPHDd Ysbyty Bronglais. Dechreuodd astudio Gwyddor Gofal Iechyd y llynedd.

 

Yn 54 oed mae’n dweud wrthym pam ei fod yn gyndyn i fynd yn ôl i fyd addysg a sut mae’r cwrs wedi helpu ei hyder.

 

Mae’n bwysig bod pawb yn diweddaru eu sgiliau

 

Yn fy swydd, rwy’n sicrhau bod yr offer cywir yn cael ei gyflenwi i’r ward. Mae’n bwysig fy mod yn gwybod beth mae’r claf ei eisiau fel ei fod yn cael y gofal gorau a rhaid i’r offer weithio’n iawn. Ar hyn o bryd rwy’n dysgu am ofal sy’n canolbwyntio ar y claf. Rwyf mor angerddol am y modiwl. Mae mor bwysig bod pawb ym maes gofal iechyd, o dderbynyddion i nyrsys, yn diweddaru eu sgiliau ar y pwnc.

 

 

Mae gen i’r byg dysgu

Mae gen i lawer mwy i’w ddysgu, ond rwyf eisoes wedi penderfynu y byddaf yn parhau i ddysgu ar ôl cwblhau. Am wefr rydw i wedi’i gael mor bell o’r cwrs. Rwyf am annog eraill a dangos nad oes unrhyw beth i boeni amdano. Nid oes neb yn rhy hen i ddysgu. Roeddwn i’n poeni am wneud fy sgiliau hanfodol – yn enwedig mathemateg. Synnais fy hun a gwnes yn dda iawn. Rwy’n mwynhau fy aseiniadau yn fawr. Mae dysgu seiliedig ar waith yn llawer gwell i mi nag eistedd mewn ystafell ddosbarth.

 

 

Mae’r rheolwyr mewn gwaith yn flaengar iawn

 

Roeddwn i mor amharod i gofrestru ar y cwrs. Cytunais gan fod fy nghyflogwr yn gyson. Teimlais nad oeddwn yn ddigon llachar, yn rhy hen a byddwn yn siomi pobl. Mae’r rheolwyr mewn gwaith yn flaengar iawn. Maent yn gwybod beth i’w wneud i gael y staff gorau – sef annog dysgu a datblygiad parhaus.

 

 

Mae fy hyfforddwr hyfforddwr yn ganllaw gwych

 

Rwy’n cwrdd â fy hyfforddwr hyfforddwr Jo Duddridge dros Teams. Mae hi’n wych – mae’n gwneud i mi deimlo y gallaf gyflawni cymaint. Dydw i ddim eisiau cwblhau’r cymhwyster i mi neu fy nghyflogwr yn unig, ond rwyf am ei gwblhau iddi hi hefyd. Dydw i ddim yn ei gweld hi fel athrawes, ond fel tywysydd gwirioneddol wych.

 

 

 

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content