Skip to content
ROEDD ASTUDIO’R ILM YN HYSBYS I HYDER Y RHEOLWYR

Mae Zenzy Flowers, Rheolwr Cofrestredig gyda New Directions wedi gweithio gydag Educ8 fel cyflogwr rhedeg, a dysgwr. Mae’n dweud wrthym am y manteision y mae prentisiaethau wedi’u rhoi iddi hi a’i gweithlu.

 

Symud i fyny’r ysgol gyrfa

Rwyf wedi gweithio gydag Educ8 yn bersonol ers 8 mlynedd. Astudiais fy Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2, 3, 5 ac Uwch 5 ac rwyf bellach wedi symud ymlaen i wneud yr ILM Lefel 5. Mae astudio’r cymwysterau wedi bod yn wych gan ei fod wedi fy helpu i symud drwy ddyrchafiadau yn fy ngweithle a gweithio fy ffordd i fyny drwy’r ysgol yrfa. Fyddwn i ddim lle rydw i heddiw heb y ddysg hon.

 

Meithrin hyder

Mae gwneud y cymhwyster arweinyddiaeth a rheolaeth nawr wedi bod yn fuddiol iawn. Rwy’n teimlo fel arbenigwr o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ond mae rheolaeth yn weddol newydd i mi felly roedd y rôl hon yn newid mawr. Doeddwn i ddim wedi arfer bod yn benderfynwr. Rwyf wedi bod yn rheolwr ers 2 flynedd bellach ac mae astudio’r cymhwyster hwn wedi rhoi’r hyder yr oedd ei angen arnaf.

 

Cymwysterau amrywiol

Dros y blynyddoedd rydym wedi rhoi dros 100 o’n staff ar brentisiaethau. Nid yn unig Iechyd a Gofal Cymdeithasol ond maent wedi astudio Gweinyddiaeth, Cyngor ac Arweiniad ac ILM. Rydym bob amser wedi cael gwybod gan Educ8 am gyrsiau eraill sydd ar gael i ni.

 

Hyrwyddo addysg o fewn y cwmni

Mae prentisiaethau’n wych i’n staff gan eu bod yn dysgu’r wybodaeth sydd ei hangen o ddydd i ddydd yn eu rôl. Mae’n bwysig i ni hyrwyddo addysg o fewn y cwmni.

 

Dysgwch fwy am y cymwysterau niferus a gynigiwn: Prentisiaethau yng Nghymru

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content