Skip to content
ymrwymiad i fusnes cyfrifol

Mae Grŵp Educ8 yn hyrwyddo busnes cyfrifol ac adeiladu cymunedau iach trwy ymuno â rhwydwaith busnes cyfrifol mwyaf a mwyaf mawreddog y DU.

Drwy ddod yn aelod o Busnes yn y Gymuned, mae Educ8 wedi ymrwymo i fod yn eiriolwr dros fusnes cyfrifol ac i fod y gorau y gall fod wrth sicrhau cynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ar draws pob maes o’u busnes.

Bydd hyn o fudd nid yn unig i’r sefydliad a’i weithwyr, ond hefyd i’w gwsmeriaid, cleientiaid a chymdeithas yn gyffredinol.

Mae Educ8 yn ymuno â 700 o aelod-sefydliadau eraill o bob maint o bob rhan o’r DU a Chymru – gan gynnwys dros hanner y FTSE 100 – gan weithio mewn amrywiaeth eang o sectorau. Bydd aelodaeth o Busnes yn y Gymuned yn galluogi Educ8 i weithio gyda chyflogwyr eraill yn lleol ac yn genedlaethol, gan ddwyn ynghyd eu cryfder cyfunol a gweithredu fel grym er daioni.

Dywedodd Sue Husband, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: “Mae’n bleser mawr gennyf groesawu Educ8 i fod yn aelod o Busnes yn y Gymuned. Trwy ymuno, maent wedi dangos eu bod yn gyflogwr blaengar sy’n cydnabod cyd-ddibyniaeth busnes a chymdeithas, a sut y gall cydweithio helpu i sicrhau newid parhaol sydd o fudd i bawb. Rwy’n gyffrous i’w gweld yn cofleidio busnes cyfrifol ac yn helpu i adeiladu cymunedau iach gyda busnesau llwyddiannus yn ganolog iddynt.”

Dywedodd Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol The Educ8 Group: “Rydym yn falch iawn o ddod yn aelod o Busnes yn y Gymuned. Mae BITC a’i aelodau yn rhannu gwerthoedd ac ethos tebyg i ni ac mae ein haelodaeth yn arwydd o’n hymrwymiad i weithredu’n gyfrifol ac yn gadarnhaol gan helpu i gefnogi ein cymunedau. Edrychwn ymlaen at gydweithio â Busnes yn y Gymuned i barhau i dyfu a datblygu fel busnes cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.”

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content