Skip to content
Cael profiad ymarferol gyda Gofal Anifeiliaid Lefel 3

Mae Dylan wedi bod yn gweithio yn The Meadows Farm Village Village ers ychydig llai na blwyddyn. Ymunodd â chynllun kickstart y llywodraeth ac mae wedi symud ymlaen yn gyflym yn ei rôl. Er iddo astudio cymwysterau blaenorol yn y coleg, mae’r llwybr prentisiaeth yn llawer mwy addas i’w arddull dysgu.

Doeddwn i byth eisiau bod yn sownd y tu mewn i weithio

O oedran ysgol, doeddwn i byth eisiau bod yn sownd yn gwneud unrhyw fath o swydd lle byddwn i y tu mewn trwy’r dydd. Roeddwn i eisiau gwneud unrhyw beth a oedd yn caniatáu i mi weithio y tu allan.

 

Mae’r llwybr prentisiaeth yn fwy addas i mi

Astudiais fy nghymwysterau Gofal Anifeiliaid Lefel 1 a 2 yn y coleg. Fe wnes i fwynhau, ond doedd bod mewn ystafell ddosbarth yn gyson ddim yn fath o beth i mi. Ar ôl coleg, dechreuais weithio yn The Meadows trwy’r cynllun kickstart ac rydw i nawr yn astudio fy mhrentisiaeth Lefel 3.

 

Rwy’n cael bod allan gyda’r anifeiliaid drwy’r amser

Yn y coleg, roeddem mewn 5 diwrnod yr wythnos a dim ond tua 20% o hynny oedd allan yn gweithio gyda’r anifeiliaid mewn gwirionedd. Mae’r llwybr prentisiaeth yn llawer mwy ymarferol ac mae canran llawer llai o fy amser yn cael ei dreulio yn gwneud theori. Mae bod allan ar y fferm, gwneud y gwaith ac yna gwneud y gwaith cwrs yn fy amser fy hun wedi bod yn ffordd wych i mi gael fy nghymhwyster.

 

Mae’r llwyth gwaith yn hylaw

Gall rhywfaint o’r gwaith fod ychydig yn anodd ond rwyf bob amser yn cael cefnogaeth wych gan Rowan, fy hyfforddwr hyfforddwr, a fy holl reolwyr hefyd. Weithiau, rwy’n hongian o gwmpas ar ôl gwaith i gael y gwaith cwrs wedi’i wneud ac yna gwneud y gweddill gartref. Rwy’n gweithio 32 awr yr wythnos ac mae gen i ymrwymiadau y tu allan i’r gwaith, gyda 3 cheffyl fy hun. Mae’n brysur ond yn hylaw i gydbwyso’r cyfan.

 

Gweithio gydag anifeiliaid yw fy angerdd

Rwy’n mwynhau’r profiad ymarferol fwyaf. Nid yw’n ychydig o anifeiliaid yr ydym yn delio â nhw, mae gennym gymaint o wahanol anifeiliaid ar y fferm. Pickles y mochyn yw fy hoff un. Ar ôl fy mhrentisiaeth, rwy’n hapus i barhau i wneud unrhyw beth gydag anifeiliaid – rydw i wrth fy modd yn gweithio gyda nhw.

 

Trwy Haddon Cymru, rydym bellach yn cynnig cymwysterau mewn gofal anifeiliaid a cheffylau – darganfyddwch fwy.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content